Spec là gì ? Ý nghĩa của chỉ dẫn kỹ thuật SPEC

Spec nghĩa là gì ? có lẽ là thuật ngữ cũng vô cùng phổ biến ở trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, đối với những người làm trái ngành thì có lẽ đây là cụm từ mới mẻ. Vậy Spec nghĩa là gì? Hãy cùng F8bet tìm hiểu thông qua nội dung bài viết này nhé.

1.SPEC nghĩa là gì?

Spec là một cách nói ngắn ngọn của cụm từ Specification, viết một cách đầy đủ sẽ là có nghĩa là Technical Specification sẽ có nghĩa là chỉ dẫn kỹ thuật.

Spec chính là một bản mô tả chi tiết về những thông số kỹ thuật của những hạng mục công việc trong cả các dự án công nghệ và dự án về đầu tư xây dựng

Spec là gì ? Ý nghĩa của chỉ dẫn kỹ thuật SPEC

Trong 1 vài bài viết của F8bet, chắc hẳn các bạn đã nghe giải thích từ ngữ về SPEC: “Chỉ dẫn kỹ thuật đó là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên những quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, các thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, các quy định về vật liệu, sản phẩm, các thiết bị sử dụng cho công trình và những công tác thi công, giám sát và nghiệm thu công trình xây dựng”

2.Chỉ dẫn kỹ thuật – SPEC có ý nghĩa gì trong ngành xây dựng ?

Chỉ dẫn kỹ thuật SPEC sẽ được các bên sử dụng để kiểm soát về vấn đề  chất lượng, giúp đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật của mỗi công việc thực hiện trong dự án

Chỉ dẫn kỹ thuật SPEC cũng chính là một thành phần phải để hoàn thiện các hồ sơ thiết kế xây dựng công trình mà đã được phê duyệt đáp ứng được Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng và quyết định phê duyệt các thiết kế xây dựng công trình

Quy định số lượng và chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu và sản phẩm, cấu kiện, thiết bị trong các hợp đồng với nhà thầu cung ứng và nhà thầu sản xuất, chế tạo phải phù hợp với yêu cầu của các thiết kế cũng đã được nêu rõ trong chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho các công trình

Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và chạy thử, quan trắc, đo đạc những thông số kỹ thuật của công trình theo đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật

Người giám sát thi công xây dựng các công trình phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, những kết quả kiểm tra và thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện ở trong quá trình thi công xây dựng phải có liên quan đến đối tượng để nghiệm thu để kiểm tra những công việc xây dựng được yêu cầu để nghiệm thu.

Spec là gì ? Ý nghĩa của chỉ dẫn kỹ thuật SPEC

3.Chỉ dẫn kỹ thuật – SPEC do bên nào chịu trách nhiệm?

Theo quy định hiện hành, đối với những dự án trong nước và đơn vị tư vấn thiết kế là đơn vị có trách nhiệm sẽ lập chỉ dẫn kỹ thuật trình thẩm tra phê duyệt.

Khi nghiên cứu các sự khác nhau giữa quy định cũ và các quy định mới, F8bet thấy rằng theo quy định trước đây thì trong Nghị định 46/2015/NĐ-CP đã có quy định tại Điều 19 Khoản 3: “Bắt buộc phải thực hiện lập các chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I và cấp II. Đối với công trình di tích và những công trình còn lại và chỉ dẫn kỹ thuật có thể được lập riêng hoặc là quy định trong thuyết minh để thiết kế xây dựng công trình”, thế nhưng tại Nghị định thay thế cũng chưa đề cập vấn đề này.

Đối với các dự án có nguồn vốn đầu tư tư nhân hoặc là nước ngoài thì tùy vào yêu cầu của Chủ đầu tư, SPEC cũng có thể do tư vấn thiết kế hoặc là cũng có thể được tổng thầu và nhà thầu đề xuất với bản vẽ Shop drawing để dùng phục vụ cho công tác báo giá, thương thảo và ký hợp đồng và nghiệm thu thanh toán

Xem thêm: Lục hợp là gì? Cách tính tuổi lục hợp trong 12 con giáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ trợ
Nhận 228K
Facebook