Đơn thức là gì? Cách tính đơn thức nhanh nhất

Đơn thức là gì? Bậc và cách nhân hai đơn thức sẽ như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc này, kính mời các bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của F8bet.

1.Đơn thức là gì?

Đơn thức là một biểu thức đại số sẽ gồm một số, một biến, hoặc là một tích giữa các số và các biến.

Khái niệm: Đơn thức chính là một biểu thức đại số gồm một số và một biến, một tích hoặc một thương giữa những số và các biến hay là một hạng tử. Ký hiệu của đơn thức là f (x). Ngoài ra thì số 0 sẽ được gọi là đơn thức không.

Đơn thức là gì? Cách tính đơn thức nhanh nhất

2.Đơn thức có các bậc nào ?

– Với một đơn thức bất kỳ nào đó mà # O thì bậc của đơn thức sẽ chính là tổng số mũ của tất cả các biến chứa ở trong đó cộng lại.

– Tất cả các số thực khác không luôn có bậc số bằng 0

– Một đơn thức không có bậc khi đơn thức đó sẽ là số 0

3.Phương pháp tìm bậc của các đơn thức

– Bước 1: Đưa đơn thức đó về dạng được thu gọn. Tiếp đến, ta sẽ liệt kê tất cả những biến có trong đơn thức đó.

– Bước 2: Xác định số mũ của mỗi biến đã liệt kê trước đó.

– Bước 3: Cộng số mũ của tất cả những biến có trong đơn thức đó. Như vậy ta sẽ tìm được bậc của các đơn thức đã cho chính là tổng những số mũ vừa tính được.

4.Cách tính đơn thức đơn giản

Cách nhân đơn thức với một đơn thức

Khi nhân hai đơn thức, thì ta kết hợp phép nhân các số và theo đúng quy tắc nhân hai lũy thừa có cùng cơ số với nhau. Tất cả đơn thức mà chưa được rút gọn dù dài hay ngắn, thì chúng đều có thể viết thành các dạng thu gọn.

Cách cộng trừ các đơn thức

Để cộng hoặc trừ các đơn thức đồng dạng thì chúng ta sẽ chỉ cần cộng hoặc trừ phần hệ số của những phép tính đồng dạng đã cho và phải giữ nguyên phần biến, ví đơn thức đồng dạng những phần biến sẽ giống nhau, nên chúng ta chỉ cần tính phần hệ số.

Cách chia đơn thức cho một đơn thức

– Bước 1: Bước đầu tiên ta chia hệ số của một đơn thức A cho hệ số của một đơn thức B

– Bước 2: tiếp đó ta sẽ phải chia lũy thừa của mỗi biến có trong A cho lũy thừa của từng biến có ở trong B.

– Bước 3: Nhân những kết quả vừa tìm được với nhau để có thể tìm ra đáp án.

Đơn thức là gì? Cách tính đơn thức nhanh nhất

Cách chia đa thức cho một đơn thức

Muốn chia đa thức A cho một đơn thức B ( trường hợp những hạng tử của A đều chia hết cho các đơn thức B ) thì trước tiên ta chia từng hạng tử của A cho B, rồi sau đó cộng những kết quả với nhau.

Cách nhân đơn thức với một đơn thức

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, thì ta nhân đơn thức đó với mỗi hạng tử của đa thức, rồi sau đó cộng những tích vừa nhân được chúng lại với nhau thì nó sẽ ra được kết quả cần tìm.

Cách nhân đa thức với một đa thức

Để thực hiện phép nhân một đa thức A với một đa thức B, ta sẽ làm theo các quy tắc sau: trước tiên, ta sẽ nhân mỗi hạng tử của đa thức A với mỗi hạng tử của đa thức B rồi cộng những tích lại với nhau.

Cách chia đa thức cho đa thức

Chia đa thức A cho một đa thức B. Cho A và B là đại diện hai đa thức bất kỳ của cùng một biến số, thế nhưng B phải khác 0, khi đó sẽ tồn tại duy nhất một cặp đa thức là Q và R sao cho A = B.Q + R, trong đó R sẽ phải bằng 0 hoặc là bậc của R nhỏ hơn bậc của B khi đó thì ta mới chia được hai đa thức với nhau.

Xem ngay: Bản lĩnh là gì? Dấu hiệu nhận biết người có bản lĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ trợ
Nhận 228K
Facebook